Landsforeningen for Polioskadde

er en landsomfattende organisasjon for og av personer med poliomyelitt i Norge. 

Det er også adgang til medlemskap for familiemedlemmer og andre som er interessert i vårt arbeid. 

Foreningen har lokallag i alle deler av landet og arbeider for og med de polioskaddes rettigheter. LFPS er tilknyttet Norges Handikapforbund.

Svært mange av de som ble rammet av polio i ung alder rammes av senskader senere i livet, noe som gjelder de fleste av våre medlemmer. 

Senskadene kan slå til med flere forskjellige symptomer. 

Senskadene er dessverre lite kjent i helsevesenet og ellers i befolkningen.  

Her finner du også mer informasjon om LFPS. Du kan få mer utfyllende informasjon om polio og senskader ved å lese i vårt hefte "Polio og senskader". Heftet finner du i elektronisk versjon i PDF-format ved å klikke her. 

Ved siden av foreningens styre er det utnevnt forskjellige råd og utvalg som hjelper til i arbeidet med å spre kunnskap om polio og senskadene og i foreningens øvrige arbeid. En oversikt over disse finner du ved å peke på "LFPS Informasjon" i hovedmenyen (denne finnes øverst på alle våre sider) og deretter klikke på underkategorien "LFPS Informasjon". Her finner du også all den kontaktinformasjon du måtte ønske.

______________________________________________________________________


Polio nett-nyheter:


– Polio? Ingen hindring!  29.06.2014

Fredrikstad Blad

Polio? Ingen hindring! Hun kunne vært uføretrygdet, men det passet ikke Marit Gudevold. Nå feirer hun 50 år i kommunens tjeneste. Anne-Lene ...


Frykter nytt utbrudd av polio i Norge - kun enkelte asylsøkere vaksineres 28.06.2014

Nordfront.net

I dag er det kun syriske asylsøkere som blir vaksinert mot polio når de ankommer Norge. Årsaken til dette skal være mangel på lokaler og ansatte.


1000 personer i Vadsø trenger poliovaksine

Finnmark Dagblad

Bakgrunnen for vaksinekampanjen er stadig oftere utbrudd av polio i land som innvandrere til Norge kommer fra, eller har forbindelser til.


Polioutbrudd i Norge? 23.04.2014

Dagbladet.no

Man har regnet med at polio var utryddet i Syria i 1995 som følge av aktiv poliovaksinering innført av Baath-regimet i 1964. I de siste årene har ...


Ny runde om polio 23.04.2014

Tønsberg Blad

Folkehelseinstituttet har gått ut med en anbefaling til alle kommuner om poliovaksine, 60 år etter det siste store utbruddet av denne sykdommen her i ...


Frykter polio-utbrudd i Norge 15.04.2014

ABC Nyheter

Det globale initiativet mot polio (GPEI) står i spissen for kampen. WHO, UNICEF, Rotary og det amerikanske senteret for smittevern og forebygging ...


Polio sprids från Syrien till Irak (Svenska Dagbladet )08.04.2014

mylder.no

Utbrottet av polio i Syrien har nu officiellt spridit sig till grannlandet Irak, skriver New York Times. Den smittsamma sjukdomen som huvudsakligen ...


LYDSPOR NRK P2

Polio - Hvordan skal vi bli kvitt den lammende sykdommen en gang for alle?


Radio sending: Tidligere i dagens sending har det handlet om polio______________________________________________________________________

2 redigert123 redigertbasseng2basseng

Scandinavian Rehab Center

Vintersol

Du kan også få tilsendt søknadsskjema ved å ta kontakt med Behandlingsreiser på 
tlf. 22 06 78 33 og / eller mail behandlingsreiser@ous-hf.no

Behandlingsreiser for voksne med senskader etter poliomyelitt

Har du senskader etter poliomyelitt/postpoliosyndrom kan du søke om behandlingsreise til utlandet. Tilbudet består av fysioterapibehandling i varmt og solrikt klima. Det skal være et supplement til behandlingstilbudene som finnes i Norge.
Les mer 

Søknadsfrister
Søknadsskjema Postpolio
Informasjonsbrosjyre 
   Scandinavian Rehab Center
Informasjonsbrosjyre Vintersol


______________________________________________________________________


25 millioner til behandlingsreiser

Etter å ha lyttet til enkeltpersoner og pasientorganisasjoner,
har de rødgrønne partiene på Stortinget funnet 25 millioner kroner for å opprettholde den opprinnelige ordningen med behandlingsreiser til utlandet.


Våres aksjonsform har fungert 100% flere har allered fått tilbud om behandlingsreiser i 2013 


______________________________________________________________________

Polio Kart

Historie:

Etter 1969 er det ikke registrert poliomyelitt i Norge som skyldes innenlands smitte fra vilt poliovirus (ikke fra vaksine). Siden har det bare forekommet 6 tilfeller av poliomyelitt hos norske pasienter fra vilt poliovirus, alle smittet i utlandet. Det kan nå hevdes at vårt land har vært poliofritt i over 30 år, og Norge betegnes derfor som et ikke-endemisk land for poliomyelitt. Dette skyldes i første rekke omfattende vaksinasjon.

Takket være en effektiv vaksine er poliomyelitt blitt en meget sjelden sykdom. WHOs hadde som mål å kunne erklære verden poliofri i år 2005. For tiden gjennomføres en del nasjonale tiltak for å imøtekomme de krav som WHO stiller for å kunne erklære verden poliofri.

Den siste epidemien i Norge var i årene 1950-1954. Europa ble i juni 2002 offisielt erklært poliofritt. Infeksjonen er fortsatt et betydelig problem i Afrika og Sørøst-Asia. I 2003 var det ca. 700 tilfeller, de fleste i Nigeria, India og Pakistan. I første halvår av 2005 hadde sykdommen spredd seg ytterligere fra Vest-Afrika via Sudan til Jemen og Indonesia.


______________________________________________________________________LFPS ble meldt inn i European Polio Union (EPU) i 2010. EPU ble etablert i Brüssel i Belgia i 2009 på initiativ av en advokat som heter Johan Bijttebier. John R.McFarlane fra Irland ble valgt til leder på årsmøtet i København i 2011, da Johan Bijttebier måtte trekke seg som leder av personlige årsaker. EPU er underlagt belgisk lovgivning.

Etter hvert som medlemsmassenhar vokst er EPU nå en non profit sammenslutning av organisasjoner i Europa som arbeider for de poliorammedes vilkår. Det er tilsammen 13 land som nå er medlemmer i EPU. EPU arbeider for forskning på post-polio, utredning, rehabilitering, trening og behandling av alle polio-overlevere samt bistand til polioskadde i den tredje verden. Det finnes cirka 700.000 polio- overlevere i Europa. EPU er medlem av European Disability Forum og European Federation of Neurological Association.

Poliokonferansen i København

Et skritt på veien var den store poliokonferansen i København – Post Polio Syndrome – A Challenge of Today som ble arrangert i samarbeid med PTU Livet etter ulykken i Danmark. Dette var en maraton- konferanse med til sammen 98 foredrag for polio-overlevere og helsepersonell. Vi i LFPS fikk laget en kort presentasjon av Landsforeningen for Polioskadde i en folder på engelsk som vi hadde med til konferansen. Vi hadde her en glimrende anledning til å treffe poliofolk fra hele Europa og USA. Dessverre var tiden litt knapp til å få utdypet kontakten, men det ble mange interessante samtaler over lunsj- og middagsbord. Vi her i Norge er nok av de landene som har kommet lengst med tilbud til post- poliorammede var det inntrykk vi fikk.. I Irland er det flere med polio som er analfabeter, da de ikke klarte å komme seg til skolen. I Belgia får de ikke 4 ukers rehabilitering. Behandlingsreiser til utlandet er et ukjent fenomen for de fleste, fikk vi inntrykk av. I EU er ikke sosial velfered felles for alle 27 medlemsland, men under hver medlemsstat sin kontroll. LFPS har jevnlig kontakt med European Polio Union (EPU) hvor vi svarer på henvendelser.

Vi har som bekjent et internasjonalt utvalg i LFPS, og det er det utvalget som besvarer disse henvendelsene. Vi deltok på årsmøtet i EPU som ble holdt i forbindelse med den store poliokonferansen i København. 

______________________________________________________________________

stiftelsen Soria Moria

Nyheter fra Stiftelsen Soria Moria (blir oppdatert automatisk)

soriamoria rull stol 2

______________________________________________________________________


© Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) - Alle rettigheter reservert  Utviklet av  Kjell Inge Bringedal 2011